OSP Dzierzgoń i Gmina Dzierzgoń zachęcają do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne Wakacje”

OSP Dzierzgoń i Gmina Dzierzgoń zachęcają do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne Wakacje”

28 maja br. przed remizą strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu odbędzie się piknik pt. „Dzień otwarty remizy strażackiej” z tej okazji druhowie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dzierzgoniu organizują konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne Wakacje”.

Prace konkursowe można składać do 27 maja w szkołach podstawowych działających na terenie naszej gminy oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych, kategoria pierwsza to dzieci w wieku od 5 do 10 lat, kategoria druga to dzieci od 11 lat do 16 oraz trzecia od 17 lat wzwyż.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja w czasie pikniku strażackiego. „Dzień otwarty remizy strażackiej” jest kontynuacją działań strażaków z Budżetu Obywatelskiego, dzięki któremu jednostka zakupiła urządzenie do ratowania życia defibrylator AED, które od kilku tygodni wisi już na budynku remizy strażackiej oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu Plastycznego pn. „Bezpieczne Wakacje”

I. Cele Konkursu Celem konkursu jest:

 1. Promocja zasad bezpiecznego spędzania wypoczynku.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 3. Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

II. Organizatorem konkursu jest:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgoniu
 2. Gmina Dzierzgoń

III. Założenia organizacyjne konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony dla osób w wieku 5-18 lat.
  2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
  3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, na papierze typu brystol, w formacie A4.
  4. Prace należy składać do 26 maja do godz. 15.00 w sekretariatach Szkół Podstawowych w Dzierzgoniu, w Bruku i Bągarcie, Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu oraz w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu.
  5. Temat prac powinien obejmować aspekt zasad bezpiecznego spędzania wypoczynku.
  6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.
  7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
  8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

IV. Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu na etapie gminnym decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:

 umiejętność doboru tematu pracy,

 jakość wykonania,

 oryginalność.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 maja po godz. 13.30 w czasie trwania happeningu promującym działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu pt. „Dzień otwarty remizy strażackiej”

VI. Nagrody

  1. Organizator konkursu postanawia przyznać trzy główne nagrody w trzech kategoriach wiekowych. ( 5-10 lat, 11-16 oraz 17+)

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *