Z dniem 31 lipca Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologii w Sztumie przestaje funkcjonować.

Z dniem 31 lipca Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologii w Sztumie przestaje funkcjonować.

Komunikat Prasowy Grupy American Heart of Poland

Za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, 12 lipca br, Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zawieszeniu działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Sztumie. Z związku z tym Grupa American Heart of Poland, 31 lipca br, zawiesza funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii w Sztumie. Grupa American Heart of Poland 30 czerwca br. złożyła wniosek o rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług na powyższych oddziałach, o czym komunikowaliśmy. Ta strategia została przemyślana i przeanalizowana w wielu aspektach, zwłaszcza pod kątem zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami.

Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości leczenia, dlatego wszyscy pacjenci przyjęci przed 1 sierpnia br., będą mieli zapewnioną pełną opiekę medyczną do momentu wypisu. Z uwagi na brak zaplanowanych hospitalizacji na kolejne miesiące, zawieszenie pracy na tych oddziałach nie będzie wiązało się z koniecznością przenoszenia planowych zabiegów.

Grupa American Heart of Poland zadbała o zapewnienie pacjentom z powiatu sztumskiego profesjonalnej opieki na oddziałach położniczo-ginekologicznych oraz neonatologii. W wyniku prowadzonych rozmów z dyrekcją Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król – od 1 sierpnia br, Szpital wyraził gotowość do zabezpieczenia świadczeń z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii dla wszystkich mieszkańców powiatu sztumskiego. Władze placówki w Malborku zapewniły, o wystarczających zasobach we wszystkich obszarach do świadczenia opieki w tym zakresie. Dystans pomiędzy szpitalami w Malborku i Sztumie wynosi zaledwie 15 km.

Decyzja o zawieszeniu działalności oddziałów wynika również z analizy obecnej sytuacji. Niewystarczająca liczba porodów (w pierwszych miesiącach br. roku w Szpitalu w Sztumie odnotowano średnio około dziesięciu porodów) wpływa na brak zapotrzebowania na pracę w pełnym wymiarze godzin, czego wynikiem jest brak kadry medycznej wystarczającej do zapewnienia świadczeń w pełnym wymiarze. Niedostateczna obsada nie pozwoli na zapewnienie wysokich standardów leczenia. Zdaniem AHP opieka w szpitalach publicznych, takich jak w Szpital Wielospecjalistyczny w Sztumie, musi spełniać określone standardy i do tego właśnie dążymy realizując plany restrukturyzacji placówki.

Jednocześnie przypominamy, że ze względów demograficznych w całym kraju z roku na rok zmniejsza się liczba oddziałów ginekologiczno-położniczych. W 2015 roku szpitale utrzymywały 424 porodówki, natomiast w minionym roku było ich już tylko 364 w całym kraju. Jest to tendencja ogólnopolska wynikająca z malejącej liczby porodów.

Pragniemy podkreślić, że personel, który spełnia kryteria (ponad połowa personelu dwóch restrukturyzowanych oddziałów, w tym wszystkie pielęgniarki), otrzyma propozycje pracy w Szpitalu w Sztumie na innych oddziałach. Pracownicy, którzy ze względu na wymagania kwalifikacyjne nie mogą pełnić innej funkcji w sztumskiej placówce, mają możliwość otrzymania oferty pracy w Szpitalu w Malborku, Iławie oraz Kwidzynie.

O wszelkich planowanych działaniach informowane jest również Starostwo Powiatowe w Sztumie.

 


PP

PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *