Beata Rutkiewicz  została powołana na urząd wojewody pomorskiego.

Beata Rutkiewicz została powołana na urząd wojewody pomorskiego.

W dniu dzisiejszym, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu Tomasz Szymański przekazał oficjalne powołania nowym wojewodom. Wśród nowo mianowanych znalazła się Beata Rutkiewicz, która została powołana na urząd wojewody pomorskiego.

Decyzję o nominacji wojewodów podjął premier Donald Tusk, a wniosek w tej sprawie zgłosił minister Marcin Kierwiński. Łącznie 11 nowych wojewodów odebrało swoje powołania, w tym Beata Rutkiewicz, która tym samym przejęła odpowiedzialność za sprawy województwa pomorskiego.

Nominacja ta stanowi ważny krok w obszarze administracyjnym, gdzie wojewodowie odgrywają istotną rolę w zarządzaniu regionami. Beata Rutkiewicz, pełniąc funkcję wojewody pomorskiego, będzie miała kluczowy udział w kształtowaniu polityki regionalnej oraz koordynowaniu działań na rzecz rozwoju tego obszaru.

Nowi wojewodowie, w tym Beata Rutkiewicz, z pewnością staną przed wieloma wyzwaniami związanymi z różnorodnymi potrzebami społeczności lokalnych, gospodarczym rozwojem regionu i skomplikowanymi kwestiami administracyjnymi. Ich rola będzie kluczowa dla efektywnej realizacji celów określonych na szczeblu krajowym, a także dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania województw.

Kim jest Beata Rutkiewicz? 

Beata Rutkiewicz od 2015 roku pełniła funkcję zastępcy prezydenta Wejherowa. Nadzorowała m.in. wydziały inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz nieruchomości.

W okresie od lutego 2012 do grudnia 2014 r. była główną specjalistką ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. Za zamówienia publiczne odpowiadała też w latach 2005-2011 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2003-2005).

W 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie zamówień publicznych. Dwa lata później ukończyła Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu. Jest też absolwentką studiów MBA w Collegium Humanum.

Była ekspertką przy Pomorskim Zespole do Spraw Kobiet, który jest organem doradczo-konsultacyjnym przy Zarządzie Województwa Pomorskiego.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *