Gmina Dzierzgoń z kolejnymi środkami na rozwój usług społecznych.

Gmina Dzierzgoń z kolejnymi środkami na rozwój usług społecznych.

Ponad 15,4 mln zł unijnej dotacji przeznaczonych zostanie na rozwój usług społecznych w naszym regionie. Ze wsparcia świadczonego w ramach nowych miejsc opieki wytchnieniowej skorzysta ponad 400 mieszkańców naszego regionu. Umowy o dofinansowanie tzw. projektów zintegrowanych zostały podpisane 18 marca 2022 r. przez marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego.

Projekty będą realizowany przez Fundację Pomóż Mi Żyć, Stowarzyszenie Integracja Na Plus, Fundację Hospicyjną oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie. Całkowita wartość wszystkich projektów wynosi ponad 20,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 8,9 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast ponad 6,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane ono zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w życiu codziennym

Celem wszystkich projektów jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych ze świadczeniem opieki wytchnieniowej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu niepełnosprawności, ciężkiej choroby lub zaawansowanego wieku. Skorzysta z nich ponad 400 mieszkańców Pomorza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W formule projektu zintegrowanego prowadzone będą wzajemnie uzupełniające się działania infrastrukturalne i społeczne. W ramach projekt Fundacji Pomóż Mi Żyć powstanie w Gdańsku całodobowe miejsce wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem. Po wzniesieniu budynku nowej placówki oraz zakupieniu wyposażenia, realizowane w niej będą m.in. treningi umiejętności społecznych oraz usługi psychoterapeutów.

Projekt Stowarzyszenia Integracja Na Plus polega na utworzeniu Lokalnego Centrum Usług Społecznych jako miejsca opieki wytchnieniowej oraz czterech mieszkań wspomaganych w gminie Skarszewy oraz mieście i gminie Starogard Gdański. Ponadto, dzięki projektowi Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku przy ul. Kopernika utworzone zostanie Centrum Opieki Wytchnieniowej. Organizowane w nim będą także szkolenia opiekunów osób niesamodzielnych oraz wolontariuszy.

Natomiast w ramach projektu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie na obszarze powiatu sztumskiego prowadzone będą mieszkania chronione oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze, a w Dzierzgoniu powstanie Centrum Wsparcia Rodziny.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *