Granty na rozwój edukacji: Inwestycja w przyszłość uczniów Pomorza

Granty na rozwój edukacji: Inwestycja w przyszłość uczniów Pomorza

W poniedziałek w  Mikołajkach Pomorskich, miało miejsce wydarzenie, które otwiera nowe możliwości dla edukacji w regionie. Podpisano tam umowy na granty, które stanowią krok naprzód w zapewnianiu dodatkowych zajęć dla uczniów oraz wsparcia dla nauczycieli w całym województwie pomorskim.

Łącznie, blisko 10 tysięcy uczniów i nauczycieli będzie mogło skorzystać z różnorodnej oferty edukacyjnej, obejmującej nie tylko zajęcia pozalekcyjne, ale także warsztaty psychologiczne oraz aktywności sportowe. To inicjatywa, która nie tylko wzbogaci doświadczenia uczniów, ale również wesprze rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli.

W naszym powiecie również odczujemy pozytywne skutki tego wsparcia. Szkoły w Gminie Dzierzgoń, Starym Dzierzgoniu, Mikołajkach Pomorskich oraz Starym Targu otrzymają wsparcie finansowe, które umożliwi zorganizowanie dodatkowych zajęć i aktywności dla swoich uczniów. Józef Sarnowski Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślił, jak ważną istotą są tego typu inwestycje w budowę lokalnej społeczności.  To krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci, niezależnie od miejsca, w którym się uczą.

Uroczystość podpisania umów była okazją do podziękowania osobom, które odebrały dofinansowania w imieniu swoich samorządów. Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun, Wójt Mikołajek Pomorskich Maria Pałkowska-Rybicka, Wójt Starego Targu  Wiesław Kazimierski oraz Wójt Starego Dzierzgonia Marek Turlej, odebrali granty, które stanowią ważny krok w rozwoju edukacji na lokalnym poziomie.

Granty zostały przyznane w ramach konkursu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”. Łączna wartość przyznanych grantów to imponująca kwota 10,7 mln złotych. To środki, które zainwestowane w edukację przynoszą wielokrotne korzyści dla społeczności lokalnej i regionu jako całości.

Inicjatywa ta pokazuje, że inwestowanie w edukację jest inwestycją w przyszłość. Dzięki tym grantom, uczniowie Pomorza będą mieli jeszcze lepsze warunki do nauki i rozwoju, co przyczyni się do budowania silniejszego społeczeństwa i gospodarki na przyszłe lata.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *