Wkrótce rusza remont drogi wojewódzkiej nr 515 w Dzierzgoniu

Wkrótce rusza remont drogi wojewódzkiej nr 515 w Dzierzgoniu

Od kilku tygodni mieszkańcy Dzierzgonia żyją w oczekiwaniu na rozpoczęcie remontu drogi wojewódzkiej nr 515, która przecina ich miasto. Długo wyczekiwana modernizacja tej kluczowej arterii komunikacyjnej w regionie wreszcie nabiera realnych kształtów.

Zgodnie z naszymi informacjami, ogłoszony przetarg na remont został zakończony, a firmą, która wygrała przetarg, jest Flize Gres. Firma zaproponowała kwotę blisko 21 884 471,51 PLN na przeprowadzenie prac. Ta istotna decyzja budziła nadzieję na szybką poprawę stanu drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Niestety, jak poinformował nas Marszałek Województwa Pomorskiego, Józef Sarnowski, do urzędu wpłynęło odwołanie jednej z firm uczestniczących w przetargu. To nieoczekiwane zdarzenie spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji. Pierwotnie planowano podpisać umowę 15 lutego br. i tym samym oddać plac budowy dla wykonawcy.

Mimo to, Sarnowski podkreślił, że wkrótce powinno się wyjaśnić, czy sprzeciw do przetargu jest zasadny. Jeśli ostatecznie uda się zakończyć postępowanie odwoławcze, mieszkańcy Dzierzgonia mogą spodziewać się szybkiego ruszenia prac. Planowany harmonogram obejmuje pierwsze etapy, takie jak usuwanie krzewów oraz wytyczanie objazdów.

Jednakże, zmiany w organizacji ruchu zostaną ogłoszone dopiero po konsultacjach z zarządcą drogi, władzami lokalnymi oraz służbami ratunkowymi. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi podczas trwających prac remontowych.

Mieszkańcy Dzierzgonia niecierpliwie oczekują na poprawę infrastruktury drogowej, która wpłynie nie tylko na komfort podróży, ale także na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Liczą, że wszelkie formalności zostaną szybko załatwione, a prace rozpoczną się niezwłocznie, przynosząc oczekiwane rezultaty.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *