Grupa American Heart of Poland rozpoczyna zapowiadaną wcześniej restrukturyzację Szpitala w Sztumie

Grupa American Heart of Poland rozpoczyna zapowiadaną wcześniej restrukturyzację Szpitala w Sztumie

Decyzja opiera się na gruntownej analizie rzeczywistych potrzeb mieszkańców powiatu. Obecnie liczba porodów w Szpitalu w Sztumie utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w województwie pomorskim, co nie daje gwarancji utrzymania wysokich standardów leczenia, bezpieczeństwa i najwyższej jakości opieki nad pacjentem, co jest dewizą Grupy American Heart of Poland.

W pierwszych miesiącach br. roku w Szpitalu w Sztumie odnotowano średnio około dziesięciu porodów, co powoduje, że personel ma nieporównywalnie mniejsze możliwości nabywania doświadczenia w opiece okołoporodowej, niż kadra medyczna w innych szpitalach. Naszym celem jest koncentracja zasobów i inwestycji tam, gdzie mogą mieć największy wpływ na zdrowie i dobro pacjentów z regionu. W kontekście starzejącego się społeczeństwa przywiązujemy szczególną wagę do leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym neurologicznych i kardiologicznych, między innymi do zawałów serca i udarów mózgu.

Pracownicy, którzy spełniają kryteria zmiany oddziału (ponad połowa personelu dwóch restrukturyzowanych oddziałów, w tym wszystkie pielęgniarki), otrzymają propozycje pracy w Szpitalu w Sztumie. Prowadzone są rozmowy z pobliskimi szpitalami, m.in. w Malborku, aby zapewnić możliwość zatrudnienia pracowników, którzy ze względu na wymagania kwalifikacyjne nie mogą pełnić innej funkcji w Szpitalu w Sztumie. Dążymy do zapewnienia wsparcia personelowi w okresie zmian.

Planowane działania nie wpłyną na ciągłość opieki medycznej dla Pacjentek w zakresie usług ginekologiczno-położniczych, poprawią jednak jakość świadczeń. Grupa American Heart of Poland działa w porozumieniu z władzami malborskiego szpitala, który zapewni opiekę i leczenie Pacjentkom z powiatu sztumskiego, oferując wysokie standardy opieki medycznej. Szpital w Malborku znajduje się zaledwie 15 km od sztumskiej placówki (ta odległość jest mniejsza, niż w przypadku wielu szpitali w dużych miastach). Ponadto Szpital w Malborku zdecydowanie wyróżnia się wśród placówek ocenianych najwyżej przez Pacjentów, zajmując pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rodzić po ludzku”, wspólnie z dwoma warszawskimi klinikami. Działając w taki sposób Grupa American Heart of Poland dąży do zapewnienia najwyższej jakości opieki Pacjentkom powiatu sztumskiego i absolutnie nie pozostawia ich bez profesjonalnej opieki.

Restrukturyzacja jest zgodna z przepisami i procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia i z założeniami Wojewódzkiego Planu Transformacji województwa pomorskiego. Działamy transparentnie i zgodnie z zapowiedziami. Przed złożeniem wniosku do NFZ poinformowaliśmy również Przedstawicieli Związków Zawodowych o wdrożeniu reorganizacji. Ponadto prowadzimy indywidualne rozmowy z pracownikami Szpitala w Sztumie w związku z restrukturyzacją. O wszelkich planowanych czynnościach informowane jest również Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Grupa American Heart of Poland 30 czerwca br. złożyła wniosek o rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w odniesieniu do restrukturyzowanych oddziałów, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jako partner Narodowego Funduszu Zdrowia w publicznym systemie ochronie zdrowia zapewniamy, że podejmowane przez Grupę kroki mają na celu poprawę oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonej opieki medycznej. Rozwój pozostałych szpitali oraz oddziałów zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland w innych regionach Polski jest przykładem tego, że realizowane inwestycje są skoordynowane i przynoszą korzyści Pacjentom oraz personelowi. Zdaniem AHP jakość leczenia w szpitalach publicznych, takich jak Szpital w Sztumie, musi być na najwyższym poziomie i do tego właśnie dążymy realizując zmiany w strukturze Szpitala.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *