[NA ŻYWO] Transmisja XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

[NA ŻYWO] Transmisja XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

Porządek posiedzenia:
Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
15 grudnia 2022 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między
sesjami:
a) przedstawienie informacji – Burmistrz Dzierzgonia – Jolanta Szewczun,
b) dyskusja i przyjęcie informacji
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2023
rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik – Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgoń na lata 2023-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik – Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/441/2022 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości :
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik – Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia program pomocy społecznej w postaci Gminnego
Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzgoń do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023” realizowanego ze środków
Funduszu Solidarnościowego:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS – Marta Budzińska,
b) podjęcie uchwały.
11) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i domu” na lata 2019-2023:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS – Marta Budzińska,
b) podjęcie uchwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2023 – 2025:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS – Marta Budzińska,
b) podjęcie uchwały.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
16) Zamknięcie sesji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *