Podpisano Porozumienie na Rzecz Powiatu Sztumskiego: Nowe Władze i Priorytety na Kadencję 2024-2029

Podpisano Porozumienie na Rzecz Powiatu Sztumskiego: Nowe Władze i Priorytety na Kadencję 2024-2029

Komitety Wyborcze: Razem dla Powiśla, Tak Dla Powiatu Sztumskiego oraz Trzecia Droga zjednoczyły siły, podpisując kluczowe Porozumienie na nadchodzącą kadencję 2024-2029 dla powiatu Sztumskiego. Wśród ustalonych punktów znalazł się katalog najważniejszych spraw, które będą priorytetowe dla nowych władz powiatu.

 

Jednym z głównych aspektów porozumienia było uzgodnienie propozycji personalnych na kluczowe stanowiska władz powiatu, które zostaną zaproponowane Radzie Powiatu Sztumskiego. Na czele powiatu stanąć ma Leszek Sarnowski jako Starosta, zaś przewodniczącym Rady zostanie Leszek Tabor. Funkcje V-Ce Starosty oraz V-Ce Przewodniczącego Rady przypadną odpowiednio Ludwikowi Butkiewiczowi i Rafałowi Żemojdzinowi. Skład Zarządu będzie reprezentować Ryszard Mazerski, Józef Warunek oraz Grzegorz Kostrzewa. Marta Zarańska objęła stanowisko Przewodniczącej Komisji Edukacji.

 

Strony porozumienia przyjęły otwartą postawę wobec pozostałych radnych, zapraszając ich do współpracy w dążeniu do dobra powiatu. Jednakże przewodnictwo Komisji Rewizyjnej zostanie zaproponowane radnym, którzy nie przystąpią do wspomnianego porozumienia.

 

W 15-osobowej Radzie Powiatu Sztumskiego strony Porozumienia dysponują łącznie 8 mandatami, co sprawia, że ich decyzje będą miały istotny wpływ na kształtowanie przyszłości powiatu.

Podpisanie Porozumienia na Rzecz Powiatu Sztumskiego stanowi krok w stronę wspólnej pracy i skutecznej realizacji celów na rzecz społeczności lokalnej. Oczekiwania mieszkańców oraz wyzwania stojące przed powiatem będą głównym priorytetem dla nowych władz, które podejmą pracę na kolejną pięcioletnią kadencję.

 

Do tematu powrócimy.


FB_IMG_1712935337937

FB_IMG_1712935337937

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *