Prawie 4 miliony złotych na rozwój usług społecznych. Gmina z kolejnym dofinansowaniem.

Prawie 4 miliony złotych na rozwój usług społecznych. Gmina z kolejnym dofinansowaniem.

Opieka wytchnieniowa, centrum wsparcia dla rodzin i mieszkania wspomagane. Między innymi takie projekty uzyskały unijne dofinansowanie. Umowy zostały podpisane 12 kwietnia 2022 r. przez Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego marszałków województwa pomorskiego oraz przedstawicieli beneficjentów.

Projekt w Gdańsku

W stolicy województwa projekt realizować będzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Będą to dwie, wzajemnie uzupełniające się inicjatywy. Pierwsza to zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych Skorzysta z tego 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Drugim elementem projektu będzie adaptacja czterech lokali na mieszkania wspomagane. Zakupiony zostanie również samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
 

Wsparcie dla rodzin

To również projekt składający się z dwóch elementów. Chodzi tu o poprawę warunków życia 38 osób z autyzmem, ale również o budowę i wyposażenie domu dla takich osób. Inwestycja pozwoli na utworzenie specjalistycznej formy mieszkalnictwa w środowisku lokalnym wraz ze specjalnie zaprojektowaną przestrzenią integracyjną.

Projekt na Powiślu

Projekt zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, gdzie będą realizowane usługi społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem. Centrum zlokalizowane będzie w zabytkowym budynku, przez co prace adaptacyjne będą dosyć skomplikowane. Co istotne, obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupione będzie również niezbędne w tego typu jednostkach wyposażenie.  Umowa na drugą część projektu została podpisana 18 marca 2022 r.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *