Starosta Powiatu Sztumskiego Leszek Sarnowski rozpoczyna cykl spotkań na temat antysemityzmu.

Starosta Powiatu Sztumskiego Leszek Sarnowski rozpoczyna cykl spotkań na temat antysemityzmu.

Dziś, 3 stycznia 2024 roku, Starosta Powiatu Sztumskiego Leszek Sarnowski spotkał się z uczniami Zespołu Szkół im. C. K. Norwida, aby rozpocząć cykl spotkań na temat antysemityzmu, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w polskim Sejmie. Spotkanie to miało na celu otwarcie dialogu i edukację w zakresie szacunku dla różnorodności oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

Inicjatywa Starosty wynika z zaniepokojenia ostatnimi wydarzeniami, takimi jak gaszenie świec chanukowych przez posła Brauna, które wywołały wiele kontrowersji i oburzenia zarówno w kraju, jak i za granicą. Starosta Sarnowski postanowił podjąć aktywne działania na rzecz promowania tolerancji.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji kontekstu historycznego oraz aktualnych wydarzeń związanych z antysemityzmem. Leszek Sarnowski podkreślił, że jednym z kluczowych elementów budowania społeczeństwa opartego na wartościach jest zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych oraz religijnych.

W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami na temat antysemityzmu. Starosta sztumski zachęcał do otwartej dyskusji i podkreślał, że edukacja jest kluczowym narzędziem w zwalczaniu nietolerancji.

Cykl spotkań na temat antysemityzmu będzie kontynuowany, obejmując różne szkoły i placówki edukacyjne w powiecie. Inicjatywa Starosty ma na celu promowanie wartości tolerancji i wzajemnego szacunku w społeczeństwie oraz aktywną edukację młodego pokolenia na temat szkodliwości uprzedzeń i dyskryminacji.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *