W sztumskiej jednostce straży pożarnej zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne!

W sztumskiej jednostce straży pożarnej zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Sztumie na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych przy Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie. To pierwsza dotacja w ramach projektu „Słoneczne dachy” przyznana w tym roku.

Na gruncie przy siedzibie sztumskich strażaków zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 29, 68 kW. Dzięki realizacji zadania, emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o prawie 19 ton rocznie. Możliwa będzie produkcja energii elektrycznej – 26, 7 MWh na rok.

Udzieliliśmy 127 920 zł dotacji na realizację tego przedsięwzięcia.

W tym roku w ramach „Słonecznych dachów” podpisane zostaną jeszcze umowy w powiecie tczewskim oraz mieście Gdańsk.

W poprzednich latach zrealizowano w sumie 8 zadań polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych dla pomorskich jednostek PSP.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *