Awaryjne zamknięcie Drogi Stare Miasto – Kielmy

Awaryjne zamknięcie Drogi Stare Miasto – Kielmy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg sztumskiego starostwa poinformował, że z powodu awarii przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3121G, droga powiatowa na odcinku Stare Miasto – Kielmy została awaryjnie zamknięta.

Awaria przepustu, która miała miejsce niedawno, spowodowała konieczność natychmiastowego zamknięcia tej części drogi powiatowej ze względów bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na temat czasu naprawy oraz przewidywanych prac remontowych nie zostały jeszcze podane.

Osoby podróżujące do miejscowości Kielmy i Nowy Folwark proszone są o korzystanie z alternatywnych tras. Dojazd możliwy jest poprzez drogi wojewódzkie nr 515 oraz 519, kierując się przez miejscowości Stary Dzierzgoń oraz Folwark.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg sztumskiego starostwa przeprasza za wszelkie utrudnienia spowodowane zamknięciem Drogi Stare Miasto – Kielmy i zapewnia, że podejmowane będą wszelkie niezbędne działania w celu jak najszybszego przywrócenia normalnego ruchu drogowego na tej trasie.


GridArt_20240213_095139783

GridArt_20240213_095139783

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *