Od jutra ruszają protesty rolników. Zobacz aktualne zapowiedzi utrudnień w ruchu.

Od jutra ruszają protesty rolników. Zobacz aktualne zapowiedzi utrudnień w ruchu.

Od jutra, obszar naszego kraju stanie się areną protestów rolników, co może skutkować istotnymi trudnościami w ruchu, włącznie z drogami powiatu sztumskiego. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez naszą redakcję w dzierzgońskim magistracie, na wczorajszym spotkaniu sztabu zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie, osiągnięto porozumienie w sprawie planowanych blokad oraz regulowania przepływu ruchu.

Znaczącym aspektem jest fakt, że jak powiedziała wiceburmistrz Dzierzgonia, Aleksandra Kun, komunikacja autobusowa dla dzieci dojeżdżających do szkół będzie kontynuowana bez zakłóceń w dniu jutrzejszym. Niemniej jednak, istnieje prawdopodobieństwo opóźnień po godzinie 12, kiedy to dojazd autobusów do placówek edukacyjnych może ulec nieznacznym utrudnieniom.

Protestujący rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie wobec aktualnej polityki rządowej w zakresie rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących m.in. cen skupu produktów rolnych oraz wsparcia finansowego dla sektora. Spodziewane są zgromadzenia oraz blokady dróg głównych i skrzyżowań, co z pewnością wpłynie na normalny przebieg codziennych aktywności mieszkańców.

Władze lokalne i organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe zachęcają do zachowania ostrożności i wyrozumiałości wobec ewentualnych utrudnień w ruchu drogowym. Apelują również o świadomość społeczną i zrozumienie dla postulatów protestujących rolników, starając się minimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Nasza redakcja będzie śledzić sytuację na bieżąco i informować o wszelkich istotnych zmianach oraz rozwoju wydarzeń związanych z protestami rolników na terenie kraju.

Od dnia 20.03.2024 r. planowane są przejazdy kolumn pojazdów rolniczych oraz stacjonarne formy protestów / zgromadzeń rolników w n/w miejsca:

1. Sztum– protest w dn. 20.03.2024 r. od godz. 10:00 do 15:00 na odcinku DK55 od wysokości parkingu firmy Maximus przez m. Sztum do ronda przy stacji paliw Orlen. Protest polegający na przemieszczaniu się sprzętu rolniczego;

2. Gmina Dzierzgoń –protest od dn. 20.03.2024 r. od godz. 08:00 – 20.00 Protest polegający na całkowitej blokadzie odcinka drogi DW515 od m. Nowiec w kierunku do centrum m. Dzierzgoń;

3. Gmina Stary Targ – protest w dniach 20.03.2024 r. (z kontynuacją w dn. 21 i 22.03.2024 r.) od godz. 08:00 w m. Kalwa – stacjonarny. Blokada skrzyżowania DW515 (Malbork<>Iława) z drogą powiatową 3109G;

4. gm. Mikołajki Pomorskie – protest w dniach 20, 21 i 22.03.2024 r. stacjonarny w m. Mikołajki Pomorskie w ciągu DW522 ul. Szreibera do ul. Dzierzgońskiej (do wysokości cmentarza komunalnego) wyjazd w kierunku m. Prabuty i m. Dzierzgoń


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *