Ważny komunikat na temat ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1)

Ważny komunikat na temat ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1)

W związku z potwierdzeniem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku wystąpienia na terenie Powiatu Sztumskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1), u mew śmieszek odłowionych w dniach 28.04.2023r. i 02.05.2023r. z Jeziora Zajezierskiego w Sztumie, prosi się mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o:

– nie dotykanie martwych ptaków oraz nie zbliżanie się do ptactwa dzikiego;

– potrzebie informowania  Powiatowego Lekarza Weterynarii, Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej o martwym ptactwie znalezionym w terenie;

– zakazie gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach;

– zakazie utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;

– nakazie pojenia i karmienia drobiu wyłącznie  w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

 – zakazie korzystania ze zbiorników wodnych , znajdujących się na wolnym powietrzu , w celach związanych z hodowlą drobiu;

– zakazie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;

– zakazie wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;

– zakazie utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;

– konieczności zabezpieczenia paszy dla drobiu przed dostępem dzikich ptaków;

– konieczności stosowania w gospodarstwach obuwia i odzieży ochronnej przeznaczonej do pracy wyłącznie w gospodarstwie;

– konieczności wyłożenia mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto informuje się mieszkańców, że oznakowany będzie obszar zagrożony , który obejmuje powiaty: sztumski, malborski oraz kwidzyński, poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *