[WIDEO] Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

[WIDEO] Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

1 grudnia był dniem niezwykłym dla mieszkańców Mikołajek Pomorskich, gdyż miała miejsce uroczystość nadania sztandaru oraz nadania imienia Szkole Podstawowej. Wydarzenie to przyciągnęło społeczność lokalną, na czele z wójt Marią Pałkowską-Rybicką, która podkreśliła wyjątkowość tego momentu dla całego regionu.

Cała uroczystość rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej, która zgromadziła uczestników w duchu wspólnoty i podniosłej atmosferze. Msza święta stanowiła symboliczne otwarcie tego wyjątkowego dnia, niosąc ze sobą wartości ducha oraz jedności społeczności lokalnej.

Po zakończeniu mszy, uczestnicy przeszli w uroczystym korowodzie na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się główna część wydarzenia. Tam, zebrani usłyszeli odczytanie uchwały Rady Gminy, w której nadano Szkole Podstawowej imię Rodziny Szreiber. To szczególne nadanie imienia stanowi hołd dla tej zasłużonej rodziny, która w historii miejscowości odegrała ważną rolę.

Następnie nadszedł moment, w którym symbolicznie przekazano sztandar szkole. To wielkie wyróżnienie dla placówki edukacyjnej, symbolizujące dumę, tradycję i wartości, jakie reprezentuje. Sztandar został uroczyście wręczony przez radę rodziców, a następnie poświęcony przez duchownego, co dodatkowo podkreśliło duchowe i historyczne znaczenie tego wydarzenia.

W swoim przemówieniu wójt Maria Pałkowska-Rybicka podkreśliła, jak ważna jest ta uroczystość dla lokalnej społeczności. Wyraziła swoją wdzięczność wobec wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły i podkreśliła rolę edukacji w kształtowaniu przyszłości społeczności lokalnej. Jej słowa były pełne wdzięczności i dumy z osiągnięć szkoły oraz zaangażowania wszystkich jej członków.

Uroczystość nadania sztandaru i imienia Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich stanowiła nie tylko historyczne wydarzenie, ale także moment refleksji nad znaczeniem edukacji i społeczności lokalnej. To wyjątkowe doświadczenie, które z pewnością pozostanie w pamięci mieszkańców, tworząc trwałe wspomnienie i budując więzi społeczne.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *