Władze powiatu sztumskiego reagują na czyn pedofilii w naszym powiecie.

Władze powiatu sztumskiego reagują na czyn pedofilii w naszym powiecie.

W ostatnich godzinach mieszkańcy Powiatu Sztumskiego zostali wstrząśnięci doniesieniami o przypadku pedofilii, który miał miejsce w naszych okolicach. Duchowny, będący sprawcą tego czynu, został zatrzymany, przyznał się do winy, a sąd zdecydował o nałożeniu na niego dozoru policyjnego, do czasu wydania wyroku. W obliczu tej tragedii społeczność powiatu zdecydowała się na jednoznaczne potępienie przestępstwa oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Biskup elbląski, reprezentujący Kościół katolicki na tym obszarze, stanął w obronie wartości moralnych i jednoznacznie potępił działania duchownego. Dodatkowo, podjął konkretne kroki, zawieszając go w obowiązkach duszpasterskich i administracyjnych. To stanowisko duchownych i decyzje Kościoła są ważnym sygnałem społeczności, że przemoc wobec dzieci nie będzie tolerowana.

Działania w świeckiej sferze również nie pozostają bez odpowiedzi. Starosta sztumski Leszek Sarnowski oraz Anita Czarniecka, prezeska Fundacji Damy Radę, zainicjowali spotkanie mające na celu wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania podobnym zdarzeniom. W planie jest cykl spotkań z nauczycielami, pedagogami, rodzicami, a także z dziećmi i młodzieżą. Celem tych spotkań jest nie tylko edukacja, ale przede wszystkim uwrażliwienie na zagrożenia oraz znalezienie skutecznych sposobów reagowania na sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

Spotkania z nauczycielami mają na celu zwiększenie świadomości kadry pedagogicznej na temat symptomów, które mogą wskazywać na to, że dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej. Edukacja pedagogów jest kluczowa, aby szybko rozpoznawać potencjalne zagrożenia i podejmować skuteczne działania profilaktyczne.

Rozmowy z rodzicami są ważnym elementem planu, ponieważ to właśnie w domu często ukrywają się pierwsze oznaki przemocy. Wspieranie rodzin w tworzeniu otwartego i bezpiecznego środowiska dla dzieci ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu przestępstwom tego rodzaju.

Niezwykle istotnym aspektem jest również bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą. Spotkania z nimi mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, ale także stworzenie otwartej przestrzeni do rozmów na temat ich uczuć i doświadczeń. To kluczowy krok w budowaniu zaufania i umożliwieniu młodym ludziom zgłaszania potencjalnych problemów.

 


One thought on “Władze powiatu sztumskiego reagują na czyn pedofilii w naszym powiecie.

  1. Wszędzie tam gdzie jest Kościół rzymsko katolicki i jego agendy – jest seks i dewiacje. I to trwa od wieków. Na świecie jest tylko jedna organizacja, która takich seks-dewiantów sama rekrutuje, potem tychże dewiantów wspiera a w razie wpadki chroni przed wymiarem sprawiedliwości. Dlatego atrakcją dla mediów jest nie sam wielebny dewiant, ale skuteczne wyłuskanie go spod papieskiej czyli kurialnej kurateli. Kościoła nie da się naprawić. Zbyt wiele uczynił krzywd, zbyt długo kłamał, cała logika tej instytucji oparta na hierarchii i pogmatwanej mistyce czyni ją przestarzałą, zbędną i szkodliwą społecznie. Miejmy nadzieję, że Franciszkowi przypadnie rola na wzór twórcy „pierestrojki” oraz „głasnosti” i przyśpieszy upadek tej Stajni Augiasza pomiotu Antychrysta oraz wyzwolenie ludzkości z jego pazernych macek. Nie wierzcie tej usakralnionej obłudzie, tej eklezjalnej hipokryzji! Ta instytucja została stworzona na kłamstwie i nie jest w stanie się oczyścić.
    Czyż jego wyznawcy nie słyszą „głosu z nieba mówiącego: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Bo grzechy jego narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jego niesprawiedliwe uczynki” (Ap 18. 4).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *