KRRiT ukarała Radio Zet. Oświadczenie zarządu.

KRRiT ukarała Radio Zet. Oświadczenie zarządu.

11 sierpnia br. Przewodniczący KRRiT nałożył na Radio ZET karę finansową za naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli za emisję przekazów sprzecznych z prawem, z polską racją stanu i poglądów sprzecznych z dobrem społecznym, a konkretnie za przekazy rzekomo dezinformujące opinię publiczną w sprawie okoliczności przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *